از سال بعد می توانید تایتانیک را از نزدیک ببینید


کسانی که به دیدار تایتانیک خواهند رفت، شاید آخرین افرادی باشند که این کشتی با عظمت را از نزدیک تماشا می کنند. چرا که دانشمندان و اقیانوس شناسان از وجود یک باکتری در اعماق دریا خبر داده اند که فلزهای کشتی را رفته رفته می خورد و ممکن است این کشتی تا ۲۰ سال آینده وجود خارجی نداشته باشد.

شاید ناپدید شدن این کشتی، رفته رفته داستان ها و افسانه های شنیدنی این کشتی را هم با خود ناپدید کند. اما جای نگرانی نیست، چرا که یک شرکت چینی در حال ساخت نمونه کاملا مشابه کشتی تایتانیک به همان اندازه است. این شرکت قصد دارد تا لحظات وحشتناک غرق شدن کشتی تایتانیک را برای گردشگران شبیه سازی کند.

Leave a Comment