قبرستانی که مردم با استخوان‌های بیرون زده‌اش عکس می‌گیرند! + تصویر


هاوانا قبل از گورستان کولون

در زمان گذشته، قبل از آنکه گورستان کولون ساخته شود، هاوانا یک مکان رسمی برای دفن مردگان و خاکسپاری نداشت و به جای آن، افرادی که مرده بودند را در دخمه های کلیسای محلی قرار می دادند که در آنجا آرام بگیرند. در سال ۱۸۰۶ اولین گورستان رسمی هاوانا به نام اسپادا (Espada) ساخته شد. این گورستان به این دلیل به وجود آمد که جمعیت مردگان شهر بسیار زیاد شده بودند و زمین کلیسا جای بیشتری برای دفن آن ها نداشت.

در اواسط دهه ۱۸۰۰، بیماری وبا در سراسر آسیا تا اروپا، بریتانیای کبیر، آمریکا و همچنین چین و ژاپن شیوع پیدا کرد و در نتیجه آن، متاسفانه میلیون ها نفر بیمار و در نهایت کشته شدند. با مرگ این تعداد انسان، گورستان های سراسر دنیا با سیل عظیمی از جسدهای مردمی که وبا آن ها را از پای در آورده بود، پر شد و گورستان اسپادای هاوانا هم به همین وضعیت دچار شده و مرده ها دیگر جایی برای دفن شدند نداشتند. هنگامی که شیوع وبا در سال ۱۸۶۸ تشدید شد، ساکنان هاوانا متوجه شدند که آن‌ها به یک قبرستان بزرگ برای دفن عزیزانشان نیاز دارند. کمتر از یک دهه بعد، گورستان کولون افتتاح و گورستان اسپادا بسته شد.

اما این که مردم خیالشان بابت مرده ها و افتتاح گورستان جدید راحت باشد، چندان طول نکشید. تاریخ برخی از عکس هایی که در متن مشاهده می کنید، نشان می دهد که اسکلت های بیرون ریخته شده در دهه ۱۸۹۰ نیز وجو داشت یعنی تنها کمتر از ۲۰ سال قبل از اینکه گورستان کولون افتتاح شود.

Leave a Comment