موجودات خیالی و ترسناک کلیسای جامع نوتردام


با گذشت زمان، جمعیت کل قاره اروپا و به تبع آن کشور فرانسه و شهر پاریس به طرز چشم گیری افزایش پیدا کرد و نیاز به کلیساهایی بیشتر و بزرگتر بیش از پیش احساس می شد. به همین خاطر ساختمان ها و فضاهایی به ساختمان اصلی کلیسای نوتردام اضافه شد و این مجموعه به چنان کلیسای بزرگی در سطح جهان تبدیل کرد که تا قرن های متمادی بزرگترین کلیسای قاره اروپا به حساب می آمد.

با وقوع انقلاب کبیر فرانسه بین سال های ۱۸۴۴ تا ۱۸۴۶، کلیسای تاریخی نوتردام بازسازی شد. معمار مطرح فرانسوی ویلوت لو دوک، تغییرات عجیبی در بنا ایجاد کرد که تا آن زمان در هیچ کلیسای دیگری مشاهده نشده بود. این معمار فرانسوی، نقوش برجسته ای را از الهه آب ها بر روی دیوارهای کلیسا حاکی کرد تا به قول خودش از این دیوارها در برابر نفوذ آب و طوفان های وحشتناک این ناحیه محافظت کند.

با گذشت زمان، نقوش بسیار عجیب و غریب و در عین حال بسیار وحشتناک دیگری هم بر روی دیوارها و سقف ها نقش بست. نقوش حیواناتی عجیب، انسان های خیالی و موجوداتی که همانند شیاطین می مانند! البته این مجسمه ها، به طرزی بسیاری ماهرانه و زیبا تراشیده شده اند که با دیدنشان قطعا حیرت زده خواهید شد.

Leave a Comment